Julij, 2014 Arhiv

Jul 23

Just sayin’.

Jul 14

Saj ste že naleteli na novico, kako si je predsednik upravnega odbora Sazasa za avgust leta 2006 izplačal zelo visoke potne stroške, kajne?

No, Sazas se je seveda promptno odzval: najprej so zagrozili s kreljasto spisano grožnjo naj umaknejo članek čene…!, nato so se odzvali z izjavo za javnost, sedaj pa še s popravkom članka.

Reakcija na njihove besede je lahko edinole takšnale:

Zakaj?

O grožnji s pravnimi sredstvi niti ne gre zgubljati besed ker je tako poniglava, da ima prijava odvetniški zbornici visoke možnosti za uspeh.

V izjavi pravijo, da avtor članka “zavajajoče navaja navedbe o plači in izplačilih potnih stroškov predsednika Združenja SAZAS Matjaža Zupana“.

Pa poglejmo, s čim to utemeljujejo.

Najprej pišejo, da avtor članka dokumentov “ni preveril na Združenju SAZAS, prav tako ni preveril istovetnosti, verodostojnosti ter vsebine.

To je kakšna slaba šala ali kaj? Iz članka eksplicitno izhaja, da Sazas oz. Zupan sploh ni hotel odgovarjati na vprašanja, to je potrditi ali zanikati verodostojnost, še več, trdil je da sploh ni on.

Že iz telefonskega pogovora je jasen namen predsednika odbora in iz tega seveda sledi, da četudi bi se avtor članka osebno, v fizični obliki, pojavil na sedežu Sazasa ali pa zaprosil za pojasnila po e-mailu, teh ne bi dobil.

Potem pravijo, da “skrbno in vestno upravlja z vsem premoženjem združenja“.

To je nesramna laž, kot je ugotovil UVK, vrhovno sodišče pa potrdilo:

- da je [Sazas] v letih od 2006 do vsaj 2009, ko je izdelalo obračune avtorskih honorarjev (v nadaljevanju AH) za leta 2005, 2006, 2007 in 2008, nadomestila za uporabo avtorskih glasbenih del avtorjem delilo brez ugotavljanja dejanske uporabe glasbenih del oziroma brez ekonomsko utemeljene ocene le-te, ampak na podlagi netransparentnih, subjektivno in retroaktivno določenih pravil, na katera so lahko vplivali zgolj redni člani z glasovalno pravico, ki so bili zaradi te možnosti postavljeni v boljši konkurenčni položaj od ostalih avtorjev,

- da je [Sazas] v letih od 2004 do vsaj 2009 AH avtorjev obremenilo z obveznim vplačevanjem v promocijski sklad, iz katerega so se sredstva delila na podlagi netransparentnih, subjektivno in retroaktivno določenih pravil, na katera so lahko vplivali zgolj redni člani z glasovalno pravico, ki so bili zaradi te možnosti postavljeni v boljši konkurenčni položaj od ostalih avtorjev, ter

s čimer je izkrivljalo konkurenco med avtorji ter tako zlorabilo prevladujoč položaj na trgu kolektivnega upravljanja avtorskih pravic za avtorje glasbenih del.

Iste nepravilnosti je ugotovil tudi URSIL.

Nadalje navajajo, da “celotno poslovanje združenja letno revidira neodvisna revizijska hiša.”

Že res, toda ta revizijska poročila niso vredna piškavega oreha, če ugotovljenih nepravilnosti Sazas noče popraviti.

In, kakodane, ravno poročilo za leto 2006 je Sazas enostavno ignoriral. To je storil šele ko je pravnomočno izgubil tožbo zoper sklep URSIL, ki mu je nalagal sprejem ukrepov za odpravo nepravilnosti.

Res je, nepravilnosti se niso dotikale potnih stroškov, toda Sazas ni obstajal le leta 2006; obstaja namreč že vse od leta 1992, dovoljenje za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na avtorskih delih s področja glasbe pa ima od 1998, a javna so le letna poročila in revizorjeva mnenja od leta 2010 naprej. V poročilih kajpak ni razdelanih potnih stroškov, zato so za ta primer pravzaprav nerelevantna.

Tako je tudi nemogoče preveriti zatrjevanje da “so [izplačila potnih stroškov] v letih od 2005 do danes v povprečju znašala 1.298 EUR letno” – tako povprečje lahko pomeni tudi naslednje izdatke za potne stroške: 2005: 0€, 2006: 12.980€ in 2007-2014: 0€/leto potnih stroškov -  in da je, kakor se dopolnijo v popravku, za avgust 2006 dobil predsednik UO za 362,00EUR povračil potnih stroškov, kakor tudi ne ali gre za “malverzacije ali ekscese pri izplačilu potnih stroškov” saj se tega le iz letnega povprečja nikakor ne da ugotoviti.

Razen v primeru če bi Sazas, ne vem, recimo, kar sam javno objavil računovodske izkaze in ostalo dokumentacijo, ki jo mora kot društvo in kolektivna organizacija z dovoljenjem voditi po zakonu?

Ampak to se bo absolutno zgodilo ob svetem nikoli.

Že za ubogo objavo letnih poročil in sklepov in povzetkov zapisnikov na speltni strani se brani kot hudič križa (iz prej polinkane sodbe):

110. V 3.B2. točki izreka izpodbijane odločbe je Urad naložil tožniku, da na svoji spletni strani objavi svoja letna poročila in vse svoje sprejete sklepe oziroma povzetke vseh zapisnikov sej svojih organov, ki se kakorkoli nanašajo na obračun AH, ki bodo sprejeti oziroma izdani po dnevu izdaje te odločbe. Tožnik zatrjuje, da za to zahtevo ni pravne podlage in da naloženi mu ukrep ni sorazmeren, saj je povezan s precejšnjimi stroški preoblikovanja spletne strani.

Precejšnjimi stroški?

Normalno, ko milijon evrov nezakonito prekanaliziraš v sklad za zaslužne je že obstoječa funkcionalnost spletne strani, zelo velik strošek, kdo bi si mislil

Kot svojevrsten cinizem se zato berejo “prizadevalo za transparentno poslovanje”, “v največjo korist avtorjev in imetnikov pravic”, “podatke predstavi vsakomur, ki za tak vpogled izkaže upravičen interes“, “[podatke] imajo [avtorji] ves čas na voljo“.

Kar sami se prepričajte o njihovi transparentnosti, pa je to le dogajanje do 2011!

O njihovem “prizadevanju za transparentnost” pa najbolj pove dejstvo, da želijo zrušiti čisto in popolnoma vse člene ZASP, ki URSIL omogočajo nadzor nad njihovim poslovanjem, češ da ti členi “poseg[ajo] v avtonomijo kolektivne organizacije” oziroma, z drugimi besedami rečeno, ker sedaj ne moremo delati z denarjem avtorjem kakor se nam zdi ne da bi nas kdo dobil.

Če gre torej za zavajajoče navedbe o plači in izplačilih potnih stroškov, potem je v največji meri za to kriv kar Sazas sam.

Buče, buče, megabuče.

http://www.portalplus.si/235/sazas-case/
Jul 09

Lustriral bi komuniste, sebe in svojih pa seveda ne (Gorenak, Brezigar), v imenu pravice fabriciral dokumente in z njimi podtikal drugim, v imenu pravičnosti manjšine pripadnikov bivših jugoslovanskih republik izključil iz ustave, v imenu pravičnosti geje razglasil za teroriste, v imenu pravice getoiziral geje, v imenu pravice izbrisane označil za okupatorje in špekulante, v imenu pravice izdajal tajni uradni list, v imenu pravice demagoško zlorabljal laži,v imenu pravice poveličeval domobrance, v imenu pravice uzurpiral sodno vejo oblasti, v imenu pravice se politično boril zoper pravno sodbo , in še in še in še.

On ni niti za p od prav(ič)ne države, saj je že sto in večkrat dokazano kršil ravno to pravičnost ki jo zagovarja.

Skrajni čas je, da odide na smetišče zgodovine.

http://demokracija.si/primer-JJ/
Jul 08

SMC je zgleda Gabe šenkal portal gun:

Kot da so se vzel od nikoder, prsežm!

In to je na prvi strani letaka!

Če pa niso, kaj je fora te hoje na pošrek, s prazno plastenko v kupu listja ali celo smeti in nezasedenim stojalom za kolesa v ozadju?

Ta na desni se pa drži kot da je lihkar enga mastnega spohal.

Da je proti pravicam gejev pa kot izbira že tko odpade k knof na gatah.

Pr Zokitu bomo kar smeškote volil:


Modro

Also, not bad guy:

Pa potem nebuloze kot so “Zoran Janković mi je kul, ker prireja ful dobre koncerte zamlade.” in “Kot kinologu mi je zelo všeč, da ima rad živali, saj vem, da ima tudi sam doma dva psa” ter “Zoran Janković ni stvar racionalne izbire, jaz ga imam enostavno rad.”

Ker prireja dobre koncerte? Ker ma dva psa? Ker izbrat njega je neracionalno?

To je wrong on so many levels.

In da je polovica programa v bistvu en über PR intervju.

Ter otroci za politično kampanjo so velik ne. Hej, če se ne zmorejo izrečt kerga boga bodo lajkal, pol nekak jim tut ni treba bit poster kids za politiko.

Seveda tudi megatrol s “Pošteno”.

Češnjo na tortici pa sevada dobi Bratuškova:

Tistole je seveda JJ.

Kneejerk reakcija par exellence.

Za absurd pa poskrbi spodaj napisano

Če želite obdržati suvereno, socialno pravično in gospodarsko uspešno Slovenijo, je izbira mandatarke jasna.

Če bi to resno mislila sploh ne bi odstopila, glede na to kakšno podporo je v javnosti imela takrat in da ji trenutno kaže, da se sploh ne bo prebila v DZ.

Drugih ne morem komentirat, ker nas še niso pospemal.

A wicked mind