2015 Arhiv

Dec 02

Spoštovani,

danes, 20.9.2015, od okoli 13.50 ure naprej je RTV Slovenija na svojem tretjem kanalu v živo prenašala dirko Formule 1 (Velika nagrada Singapurja), kar je v nasprotju z 2. odstavkom 3. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (v nadaljevanju: ZRTVS).

Ta določa, da je ta poseben nacionalni program namenjen, citiram, “neposrednim prenosom sej Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles ter predvajanju posnetkov teh sej, kadar neposredni prenos ni mogoč, in celovitemu informiranju javnosti tudi o vsem drugem parlamentarnem dogajanju, vključno s sejami Državnega sveta Republike Slovenije, mednarodnimi aktivnostmi parlamenta, posveti v organizaciji Državnega zbora Republike Slovenije oziroma njegovih delovnih telesih ali Državnega sveta Republike Slovenije in drugimi aktivnostmi, povezanimi z uresničevanjem ustavnih pristojnosti slovenskega parlamenta.”

Prenos Formule 1 med te vsebine očitno ne spada, zato je prenašanje te vsebine na tem programu nezakonito.
Predlagam da zoper to nezakonitost, kot organ ki je po 44. členu ZRTVS pristojen za izvajanje nadzora po tem zakonu, primerno ukrepate.

Vkolikor bo inšpektorat uvedel postopek, vas naprošam da me v skladu s 24. členom ZIN o tem obveščate (kar po e-pošti na naslov [...] ).

Naslednji dan sem prejel odgovor:

Spoštovani,

Prejeli smo vašo prijavo na katero vam bomo odgovorili oziroma jo vzeli v obravnavo v najkrajšem možnem času.

Od tedaj pa do danes – 2.12. – drugega odziva ni bilo.

Nov 23

1. Zakon je neustaven

124. člen Ustave RS določa da je “obramba države” ”organizacija obrambe nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja”. Ta zakon ne ureja tega.

(Neustaven je že trenutni ZObr – uporaba vojske v primeru naravnih nesreč in tudi tole varovanje meje z vojsko.)

2. Zakon je bil sprejet nezakonito

Drugi odstavek 215. člena Poslovnika Državnega zbora (ki ima položaj zakona) določa (in ki po 144. členu Poslovnika DZ v nujnem postopku še vedno velja), da rok, v katerem se lahko Državni svet izjavi o predlogih zakonov, sprejemanih po nujnem postopku, ne sme biti krajši od 24 ur. V obvestilu predsednika državnega zbora pa je navedeno naj se DS izjavi do začetka izredne seje. Obvestilo je bilo poslano 20.10.2015, seja se je začela 20.10 ob 20.07. To je – v najboljšem primeru – 20 ur in 7 minut, kar je manj od 24 ur.

3. Zakon je podnormiran

V ZNPPol pooblastili “napotovanje” in “sodel[ovanje] pri obvladovanju skupin in množic” ne obstajata (33. člen in naslednji).

Napotuje se lahko zgolj med varnostnim preverjanjem, to pooblastilo pa po tej spremembi ni dano.

Med opozarjanjem se lahko uporabljajo tehnična sredstva, za uporabo katerih vojska ni usposobljena (ob pritožbah morajo biti na voljo dokazila o usposabljanju).

Posameznim osebam sploh ne morejo začasno omejiti gibanja, saj bi za to morali biti v policijskem postopku zaradi drugih policijskih pooblastil. Teh pa nimajo (ta pooblastila naj bi opravljali “samostojno, brez prisotnosti policistov”).

Po ZKP ne morejo omejevat gibanja  (vojska za to ni usposobljena), po zakonu o nadzoru državne meje pa samo po ukazu notranjega ministra(12. člen).

4. Zakon ne določa kdo je pritožbeni organ

Se bodo pritožbe obravnavalo kot pritožbe navadnih policistov?

Bodo vojsko preiskovali civilni preiskovalci (v pritožbenem postopku sodelujejo več ali manj policisti ali zaposleni na MNZ, plus celo en civilist) ali vojaški?

Jim bodo sodili na civilnih ali vojaških sodiščih?

5. Zakon daje preširoka pooblastila

Dana so za “širše varovanje meje”. To pomeni po celotni notranjosti Slovenije.

Nismo v vojni, niti niso razglašene izredne razmere, zato ni potrebe da bi bila vojska kje drugje kot v vojašnicah.

6. Zakon določa kvorum zgolj navzočih poslancev

Dovolj je če so prisotni že trije. Nesprejemljivo.

7. Zakon je bil pripravljen, predlagan in sprejet v dobrem dnevu

Ker se tiče širjenja policijskih(!) pooblastil vojski(!!) v mirnem(!!!) času na celotnem(!!!!) ozemlju države po predlogu vlade(!!!!!) in glasovanju zgolj večini prisotnih(!!!!!!) poslancev, je omejitev razprave na nekaj ur (ko ljudje ne spijo oz. niso v službi) abotna.

8. Zakon ne pripomore k varnosti

Policija ima z razlogom popolnoma drugačna pooblastila; in tudi ne zgolj samo štirih – če bi lahko zagotovila varnost zgolj s temi, ostalih ne bi imela.

Vojska tudi ni usposobljena za odkrivanje, presojanje in preganjanje kaznivih dejanj – kar je temeljna naloga policije – temveč zgolj za odziv na nevarnost.

S temi pooblastili vojska “varnostno tveganih” tujcev ne bo niti mogla odstraniti – zgolj začasno zadržati, nato pa izpustiti.

Kar pomeni, da smo jih naredili za drage varuške, ki te lahko le srepo gledajo.

9. Zakon ogroža varnost vseh

Vojak ima pravico uporabe uporabe strelnega orožja že zgolj pri varovanju “sredstev”.

Če bi torej vojaki bili prisotni takrat ko so tujci vdrli v skladišče hrane bi po zakonu imeli pravico streljat (oz. po ukazu nadrejenih).

Vem, vem, da niso vsi trigger happy Ramboti, ampak ob tem ko premier vlade, predsednik KNOVS, 95% poslancev, povrh pa še EU histerizirajo kako da “je med begunci 2/3 teroristov”, se kaj od tega (ne)hote prime tudi vojske (ki je izvežbana prav zato). Ko ustreli prvi, je prepozno.

10. Zakon posega v civilno sfero in obrnjeno

Vojska bo očitno delovala kar po navodilu policistov, posredno pa vlade.

Ne pozabimo: neki minister je moral oditi, ker je vojakom naročil naj preverijo neke podatke na internetnu, saj da je s tem posegel v civilno sfero. Tu je pa državni zbor skoraj soglasno podprl točno tako vmešavanje?!

11. Zakom je nehumanitaren

Vojska proti beguncem, ki bežijo ravno od raznih (samooklicanih) vojska? Niste pri pravi.

Pomembno: IANAL in sem verjetno orenk brcnil v temo. Povejte. Oziroma raje ne.

Apr 06

[...]Informacijski pooblaščenec nima tehničnih možnosti za varno elektronsko vročanje[...]

Mislim, resno,

V ZUP je vsaj od 2005 določeno da se, če prosilec tako zahteva, lahko – razen če to “ni mogoče” – vroča v njegov elektronski predal (83. in 86. člen). Specifikacije so javne, celo temeljijo na javnih odprtih standardih.

Torej, že deset let bi lahko imeli poenostavljeno (v resnici ne, ker je trenutna zasnova, pravijo, slaba šala; duopol, ustvarjen netransparentno mimo javnega naročanja; en izmed ponudnikov je preko sodišča hotel izsilit pogodbo z AJPES; uvedba VEP na sodišču se mi zdi dokaj čudna) vročanje, pa državi dol visi.

Glede na to da so v 20 letih prišli le do tega da bi ukinili povratnico pri navadni pošti,je ureditev elektronskega vročanja dokaj iluzorna.

Jan 22

Banka Slovenije prilaga k odločbi tudi zakrit popis dokumentov. s pomočjo katerega je mogoče v nadaljnjih postopkih preveriti, do katerih dokumentov je bil dostop prosilcu zavmjen. Banka Slovenije je namreč popolnoma samostojna in neodvisna pri načrtovanju in izvajanju postopka nadzora ter izrekanju ukrepov v postopku nadzora,  zato dostopa do popisa dokumentov ni mogoče dopustiti.

[poudarki so moji]

Popis v PDF

Odločba v PDF

A wicked mind