November, 2015 Arhiv

Nov 23

1. Zakon je neustaven

124. člen Ustave RS določa da je “obramba države” ”organizacija obrambe nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja”. Ta zakon ne ureja tega.

(Neustaven je že trenutni ZObr – uporaba vojske v primeru naravnih nesreč in tudi tole varovanje meje z vojsko.)

2. Zakon je bil sprejet nezakonito

Drugi odstavek 215. člena Poslovnika Državnega zbora (ki ima položaj zakona) določa (in ki po 144. členu Poslovnika DZ v nujnem postopku še vedno velja), da rok, v katerem se lahko Državni svet izjavi o predlogih zakonov, sprejemanih po nujnem postopku, ne sme biti krajši od 24 ur. V obvestilu predsednika državnega zbora pa je navedeno naj se DS izjavi do začetka izredne seje. Obvestilo je bilo poslano 20.10.2015, seja se je začela 20.10 ob 20.07. To je – v najboljšem primeru – 20 ur in 7 minut, kar je manj od 24 ur.

3. Zakon je podnormiran

V ZNPPol pooblastili “napotovanje” in “sodel[ovanje] pri obvladovanju skupin in množic” ne obstajata (33. člen in naslednji).

Napotuje se lahko zgolj med varnostnim preverjanjem, to pooblastilo pa po tej spremembi ni dano.

Med opozarjanjem se lahko uporabljajo tehnična sredstva, za uporabo katerih vojska ni usposobljena (ob pritožbah morajo biti na voljo dokazila o usposabljanju).

Posameznim osebam sploh ne morejo začasno omejiti gibanja, saj bi za to morali biti v policijskem postopku zaradi drugih policijskih pooblastil. Teh pa nimajo (ta pooblastila naj bi opravljali “samostojno, brez prisotnosti policistov”).

Po ZKP ne morejo omejevat gibanja  (vojska za to ni usposobljena), po zakonu o nadzoru državne meje pa samo po ukazu notranjega ministra(12. člen).

4. Zakon ne določa kdo je pritožbeni organ

Se bodo pritožbe obravnavalo kot pritožbe navadnih policistov?

Bodo vojsko preiskovali civilni preiskovalci (v pritožbenem postopku sodelujejo več ali manj policisti ali zaposleni na MNZ, plus celo en civilist) ali vojaški?

Jim bodo sodili na civilnih ali vojaških sodiščih?

5. Zakon daje preširoka pooblastila

Dana so za “širše varovanje meje”. To pomeni po celotni notranjosti Slovenije.

Nismo v vojni, niti niso razglašene izredne razmere, zato ni potrebe da bi bila vojska kje drugje kot v vojašnicah.

6. Zakon določa kvorum zgolj navzočih poslancev

Dovolj je če so prisotni že trije. Nesprejemljivo.

7. Zakon je bil pripravljen, predlagan in sprejet v dobrem dnevu

Ker se tiče širjenja policijskih(!) pooblastil vojski(!!) v mirnem(!!!) času na celotnem(!!!!) ozemlju države po predlogu vlade(!!!!!) in glasovanju zgolj večini prisotnih(!!!!!!) poslancev, je omejitev razprave na nekaj ur (ko ljudje ne spijo oz. niso v službi) abotna.

8. Zakon ne pripomore k varnosti

Policija ima z razlogom popolnoma drugačna pooblastila; in tudi ne zgolj samo štirih – če bi lahko zagotovila varnost zgolj s temi, ostalih ne bi imela.

Vojska tudi ni usposobljena za odkrivanje, presojanje in preganjanje kaznivih dejanj – kar je temeljna naloga policije – temveč zgolj za odziv na nevarnost.

S temi pooblastili vojska “varnostno tveganih” tujcev ne bo niti mogla odstraniti – zgolj začasno zadržati, nato pa izpustiti.

Kar pomeni, da smo jih naredili za drage varuške, ki te lahko le srepo gledajo.

9. Zakon ogroža varnost vseh

Vojak ima pravico uporabe uporabe strelnega orožja že zgolj pri varovanju “sredstev”.

Če bi torej vojaki bili prisotni takrat ko so tujci vdrli v skladišče hrane bi po zakonu imeli pravico streljat (oz. po ukazu nadrejenih).

Vem, vem, da niso vsi trigger happy Ramboti, ampak ob tem ko premier vlade, predsednik KNOVS, 95% poslancev, povrh pa še EU histerizirajo kako da “je med begunci 2/3 teroristov”, se kaj od tega (ne)hote prime tudi vojske (ki je izvežbana prav zato). Ko ustreli prvi, je prepozno.

10. Zakon posega v civilno sfero in obrnjeno

Vojska bo očitno delovala kar po navodilu policistov, posredno pa vlade.

Ne pozabimo: neki minister je moral oditi, ker je vojakom naročil naj preverijo neke podatke na internetnu, saj da je s tem posegel v civilno sfero. Tu je pa državni zbor skoraj soglasno podprl točno tako vmešavanje?!

11. Zakom je nehumanitaren

Vojska proti beguncem, ki bežijo ravno od raznih (samooklicanih) vojska? Niste pri pravi.

Pomembno: IANAL in sem verjetno orenk brcnil v temo. Povejte. Oziroma raje ne.

A wicked mind