miks Arhiv

Dec 02

Spoštovani,

danes, 20.9.2015, od okoli 13.50 ure naprej je RTV Slovenija na svojem tretjem kanalu v živo prenašala dirko Formule 1 (Velika nagrada Singapurja), kar je v nasprotju z 2. odstavkom 3. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (v nadaljevanju: ZRTVS).

Ta določa, da je ta poseben nacionalni program namenjen, citiram, “neposrednim prenosom sej Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles ter predvajanju posnetkov teh sej, kadar neposredni prenos ni mogoč, in celovitemu informiranju javnosti tudi o vsem drugem parlamentarnem dogajanju, vključno s sejami Državnega sveta Republike Slovenije, mednarodnimi aktivnostmi parlamenta, posveti v organizaciji Državnega zbora Republike Slovenije oziroma njegovih delovnih telesih ali Državnega sveta Republike Slovenije in drugimi aktivnostmi, povezanimi z uresničevanjem ustavnih pristojnosti slovenskega parlamenta.”

Prenos Formule 1 med te vsebine očitno ne spada, zato je prenašanje te vsebine na tem programu nezakonito.
Predlagam da zoper to nezakonitost, kot organ ki je po 44. členu ZRTVS pristojen za izvajanje nadzora po tem zakonu, primerno ukrepate.

Vkolikor bo inšpektorat uvedel postopek, vas naprošam da me v skladu s 24. členom ZIN o tem obveščate (kar po e-pošti na naslov [...] ).

Naslednji dan sem prejel odgovor:

Spoštovani,

Prejeli smo vašo prijavo na katero vam bomo odgovorili oziroma jo vzeli v obravnavo v najkrajšem možnem času.

Od tedaj pa do danes – 2.12. – drugega odziva ni bilo.

Nov 23

1. Zakon je neustaven

124. člen Ustave RS določa da je “obramba države” ”organizacija obrambe nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja”. Ta zakon ne ureja tega.

(Neustaven je že trenutni ZObr – uporaba vojske v primeru naravnih nesreč in tudi tole varovanje meje z vojsko.)

2. Zakon je bil sprejet nezakonito

Drugi odstavek 215. člena Poslovnika Državnega zbora (ki ima položaj zakona) določa (in ki po 144. členu Poslovnika DZ v nujnem postopku še vedno velja), da rok, v katerem se lahko Državni svet izjavi o predlogih zakonov, sprejemanih po nujnem postopku, ne sme biti krajši od 24 ur. V obvestilu predsednika državnega zbora pa je navedeno naj se DS izjavi do začetka izredne seje. Obvestilo je bilo poslano 20.10.2015, seja se je začela 20.10 ob 20.07. To je – v najboljšem primeru – 20 ur in 7 minut, kar je manj od 24 ur.

3. Zakon je podnormiran

V ZNPPol pooblastili “napotovanje” in “sodel[ovanje] pri obvladovanju skupin in množic” ne obstajata (33. člen in naslednji).

Napotuje se lahko zgolj med varnostnim preverjanjem, to pooblastilo pa po tej spremembi ni dano.

Med opozarjanjem se lahko uporabljajo tehnična sredstva, za uporabo katerih vojska ni usposobljena (ob pritožbah morajo biti na voljo dokazila o usposabljanju).

Posameznim osebam sploh ne morejo začasno omejiti gibanja, saj bi za to morali biti v policijskem postopku zaradi drugih policijskih pooblastil. Teh pa nimajo (ta pooblastila naj bi opravljali “samostojno, brez prisotnosti policistov”).

Po ZKP ne morejo omejevat gibanja  (vojska za to ni usposobljena), po zakonu o nadzoru državne meje pa samo po ukazu notranjega ministra(12. člen).

4. Zakon ne določa kdo je pritožbeni organ

Se bodo pritožbe obravnavalo kot pritožbe navadnih policistov?

Bodo vojsko preiskovali civilni preiskovalci (v pritožbenem postopku sodelujejo več ali manj policisti ali zaposleni na MNZ, plus celo en civilist) ali vojaški?

Jim bodo sodili na civilnih ali vojaških sodiščih?

5. Zakon daje preširoka pooblastila

Dana so za “širše varovanje meje”. To pomeni po celotni notranjosti Slovenije.

Nismo v vojni, niti niso razglašene izredne razmere, zato ni potrebe da bi bila vojska kje drugje kot v vojašnicah.

6. Zakon določa kvorum zgolj navzočih poslancev

Dovolj je če so prisotni že trije. Nesprejemljivo.

7. Zakon je bil pripravljen, predlagan in sprejet v dobrem dnevu

Ker se tiče širjenja policijskih(!) pooblastil vojski(!!) v mirnem(!!!) času na celotnem(!!!!) ozemlju države po predlogu vlade(!!!!!) in glasovanju zgolj večini prisotnih(!!!!!!) poslancev, je omejitev razprave na nekaj ur (ko ljudje ne spijo oz. niso v službi) abotna.

8. Zakon ne pripomore k varnosti

Policija ima z razlogom popolnoma drugačna pooblastila; in tudi ne zgolj samo štirih – če bi lahko zagotovila varnost zgolj s temi, ostalih ne bi imela.

Vojska tudi ni usposobljena za odkrivanje, presojanje in preganjanje kaznivih dejanj – kar je temeljna naloga policije – temveč zgolj za odziv na nevarnost.

S temi pooblastili vojska “varnostno tveganih” tujcev ne bo niti mogla odstraniti – zgolj začasno zadržati, nato pa izpustiti.

Kar pomeni, da smo jih naredili za drage varuške, ki te lahko le srepo gledajo.

9. Zakon ogroža varnost vseh

Vojak ima pravico uporabe uporabe strelnega orožja že zgolj pri varovanju “sredstev”.

Če bi torej vojaki bili prisotni takrat ko so tujci vdrli v skladišče hrane bi po zakonu imeli pravico streljat (oz. po ukazu nadrejenih).

Vem, vem, da niso vsi trigger happy Ramboti, ampak ob tem ko premier vlade, predsednik KNOVS, 95% poslancev, povrh pa še EU histerizirajo kako da “je med begunci 2/3 teroristov”, se kaj od tega (ne)hote prime tudi vojske (ki je izvežbana prav zato). Ko ustreli prvi, je prepozno.

10. Zakon posega v civilno sfero in obrnjeno

Vojska bo očitno delovala kar po navodilu policistov, posredno pa vlade.

Ne pozabimo: neki minister je moral oditi, ker je vojakom naročil naj preverijo neke podatke na internetnu, saj da je s tem posegel v civilno sfero. Tu je pa državni zbor skoraj soglasno podprl točno tako vmešavanje?!

11. Zakom je nehumanitaren

Vojska proti beguncem, ki bežijo ravno od raznih (samooklicanih) vojska? Niste pri pravi.

Pomembno: IANAL in sem verjetno orenk brcnil v temo. Povejte. Oziroma raje ne.

Apr 06

[...]Informacijski pooblaščenec nima tehničnih možnosti za varno elektronsko vročanje[...]

Mislim, resno,

V ZUP je vsaj od 2005 določeno da se, če prosilec tako zahteva, lahko – razen če to “ni mogoče” – vroča v njegov elektronski predal (83. in 86. člen). Specifikacije so javne, celo temeljijo na javnih odprtih standardih.

Torej, že deset let bi lahko imeli poenostavljeno (v resnici ne, ker je trenutna zasnova, pravijo, slaba šala; duopol, ustvarjen netransparentno mimo javnega naročanja; en izmed ponudnikov je preko sodišča hotel izsilit pogodbo z AJPES; uvedba VEP na sodišču se mi zdi dokaj čudna) vročanje, pa državi dol visi.

Glede na to da so v 20 letih prišli le do tega da bi ukinili povratnico pri navadni pošti,je ureditev elektronskega vročanja dokaj iluzorna.

Jan 22

Banka Slovenije prilaga k odločbi tudi zakrit popis dokumentov. s pomočjo katerega je mogoče v nadaljnjih postopkih preveriti, do katerih dokumentov je bil dostop prosilcu zavmjen. Banka Slovenije je namreč popolnoma samostojna in neodvisna pri načrtovanju in izvajanju postopka nadzora ter izrekanju ukrepov v postopku nadzora,  zato dostopa do popisa dokumentov ni mogoče dopustiti.

[poudarki so moji]

Popis v PDF

Odločba v PDF

Nov 27

Noja, pri dveh so se pa (vsaj delno) strinjal z mano,

Jul 23

Just sayin’.

Jul 14

Saj ste že naleteli na novico, kako si je predsednik upravnega odbora Sazasa za avgust leta 2006 izplačal zelo visoke potne stroške, kajne?

No, Sazas se je seveda promptno odzval: najprej so zagrozili s kreljasto spisano grožnjo naj umaknejo članek čene…!, nato so se odzvali z izjavo za javnost, sedaj pa še s popravkom članka.

Reakcija na njihove besede je lahko edinole takšnale:

Zakaj?

O grožnji s pravnimi sredstvi niti ne gre zgubljati besed ker je tako poniglava, da ima prijava odvetniški zbornici visoke možnosti za uspeh.

V izjavi pravijo, da avtor članka “zavajajoče navaja navedbe o plači in izplačilih potnih stroškov predsednika Združenja SAZAS Matjaža Zupana“.

Pa poglejmo, s čim to utemeljujejo.

Najprej pišejo, da avtor članka dokumentov “ni preveril na Združenju SAZAS, prav tako ni preveril istovetnosti, verodostojnosti ter vsebine.

To je kakšna slaba šala ali kaj? Iz članka eksplicitno izhaja, da Sazas oz. Zupan sploh ni hotel odgovarjati na vprašanja, to je potrditi ali zanikati verodostojnost, še več, trdil je da sploh ni on.

Že iz telefonskega pogovora je jasen namen predsednika odbora in iz tega seveda sledi, da četudi bi se avtor članka osebno, v fizični obliki, pojavil na sedežu Sazasa ali pa zaprosil za pojasnila po e-mailu, teh ne bi dobil.

Potem pravijo, da “skrbno in vestno upravlja z vsem premoženjem združenja“.

To je nesramna laž, kot je ugotovil UVK, vrhovno sodišče pa potrdilo:

- da je [Sazas] v letih od 2006 do vsaj 2009, ko je izdelalo obračune avtorskih honorarjev (v nadaljevanju AH) za leta 2005, 2006, 2007 in 2008, nadomestila za uporabo avtorskih glasbenih del avtorjem delilo brez ugotavljanja dejanske uporabe glasbenih del oziroma brez ekonomsko utemeljene ocene le-te, ampak na podlagi netransparentnih, subjektivno in retroaktivno določenih pravil, na katera so lahko vplivali zgolj redni člani z glasovalno pravico, ki so bili zaradi te možnosti postavljeni v boljši konkurenčni položaj od ostalih avtorjev,

- da je [Sazas] v letih od 2004 do vsaj 2009 AH avtorjev obremenilo z obveznim vplačevanjem v promocijski sklad, iz katerega so se sredstva delila na podlagi netransparentnih, subjektivno in retroaktivno določenih pravil, na katera so lahko vplivali zgolj redni člani z glasovalno pravico, ki so bili zaradi te možnosti postavljeni v boljši konkurenčni položaj od ostalih avtorjev, ter

s čimer je izkrivljalo konkurenco med avtorji ter tako zlorabilo prevladujoč položaj na trgu kolektivnega upravljanja avtorskih pravic za avtorje glasbenih del.

Iste nepravilnosti je ugotovil tudi URSIL.

Nadalje navajajo, da “celotno poslovanje združenja letno revidira neodvisna revizijska hiša.”

Že res, toda ta revizijska poročila niso vredna piškavega oreha, če ugotovljenih nepravilnosti Sazas noče popraviti.

In, kakodane, ravno poročilo za leto 2006 je Sazas enostavno ignoriral. To je storil šele ko je pravnomočno izgubil tožbo zoper sklep URSIL, ki mu je nalagal sprejem ukrepov za odpravo nepravilnosti.

Res je, nepravilnosti se niso dotikale potnih stroškov, toda Sazas ni obstajal le leta 2006; obstaja namreč že vse od leta 1992, dovoljenje za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na avtorskih delih s področja glasbe pa ima od 1998, a javna so le letna poročila in revizorjeva mnenja od leta 2010 naprej. V poročilih kajpak ni razdelanih potnih stroškov, zato so za ta primer pravzaprav nerelevantna.

Tako je tudi nemogoče preveriti zatrjevanje da “so [izplačila potnih stroškov] v letih od 2005 do danes v povprečju znašala 1.298 EUR letno” – tako povprečje lahko pomeni tudi naslednje izdatke za potne stroške: 2005: 0€, 2006: 12.980€ in 2007-2014: 0€/leto potnih stroškov -  in da je, kakor se dopolnijo v popravku, za avgust 2006 dobil predsednik UO za 362,00EUR povračil potnih stroškov, kakor tudi ne ali gre za “malverzacije ali ekscese pri izplačilu potnih stroškov” saj se tega le iz letnega povprečja nikakor ne da ugotoviti.

Razen v primeru če bi Sazas, ne vem, recimo, kar sam javno objavil računovodske izkaze in ostalo dokumentacijo, ki jo mora kot društvo in kolektivna organizacija z dovoljenjem voditi po zakonu?

Ampak to se bo absolutno zgodilo ob svetem nikoli.

Že za ubogo objavo letnih poročil in sklepov in povzetkov zapisnikov na speltni strani se brani kot hudič križa (iz prej polinkane sodbe):

110. V 3.B2. točki izreka izpodbijane odločbe je Urad naložil tožniku, da na svoji spletni strani objavi svoja letna poročila in vse svoje sprejete sklepe oziroma povzetke vseh zapisnikov sej svojih organov, ki se kakorkoli nanašajo na obračun AH, ki bodo sprejeti oziroma izdani po dnevu izdaje te odločbe. Tožnik zatrjuje, da za to zahtevo ni pravne podlage in da naloženi mu ukrep ni sorazmeren, saj je povezan s precejšnjimi stroški preoblikovanja spletne strani.

Precejšnjimi stroški?

Normalno, ko milijon evrov nezakonito prekanaliziraš v sklad za zaslužne je že obstoječa funkcionalnost spletne strani, zelo velik strošek, kdo bi si mislil

Kot svojevrsten cinizem se zato berejo “prizadevalo za transparentno poslovanje”, “v največjo korist avtorjev in imetnikov pravic”, “podatke predstavi vsakomur, ki za tak vpogled izkaže upravičen interes“, “[podatke] imajo [avtorji] ves čas na voljo“.

Kar sami se prepričajte o njihovi transparentnosti, pa je to le dogajanje do 2011!

O njihovem “prizadevanju za transparentnost” pa najbolj pove dejstvo, da želijo zrušiti čisto in popolnoma vse člene ZASP, ki URSIL omogočajo nadzor nad njihovim poslovanjem, češ da ti členi “poseg[ajo] v avtonomijo kolektivne organizacije” oziroma, z drugimi besedami rečeno, ker sedaj ne moremo delati z denarjem avtorjem kakor se nam zdi ne da bi nas kdo dobil.

Če gre torej za zavajajoče navedbe o plači in izplačilih potnih stroškov, potem je v največji meri za to kriv kar Sazas sam.

Buče, buče, megabuče.

http://www.portalplus.si/235/sazas-case/
Jul 09

Lustriral bi komuniste, sebe in svojih pa seveda ne (Gorenak, Brezigar), v imenu pravice fabriciral dokumente in z njimi podtikal drugim, v imenu pravičnosti manjšine pripadnikov bivših jugoslovanskih republik izključil iz ustave, v imenu pravičnosti geje razglasil za teroriste, v imenu pravice getoiziral geje, v imenu pravice izbrisane označil za okupatorje in špekulante, v imenu pravice izdajal tajni uradni list, v imenu pravice demagoško zlorabljal laži,v imenu pravice poveličeval domobrance, v imenu pravice uzurpiral sodno vejo oblasti, v imenu pravice se politično boril zoper pravno sodbo , in še in še in še.

On ni niti za p od prav(ič)ne države, saj je že sto in večkrat dokazano kršil ravno to pravičnost ki jo zagovarja.

Skrajni čas je, da odide na smetišče zgodovine.

http://demokracija.si/primer-JJ/
Jul 08

SMC je zgleda Gabe šenkal portal gun:

Kot da so se vzel od nikoder, prsežm!

In to je na prvi strani letaka!

Če pa niso, kaj je fora te hoje na pošrek, s prazno plastenko v kupu listja ali celo smeti in nezasedenim stojalom za kolesa v ozadju?

Ta na desni se pa drži kot da je lihkar enga mastnega spohal.

Da je proti pravicam gejev pa kot izbira že tko odpade k knof na gatah.

Pr Zokitu bomo kar smeškote volil:


Modro

Also, not bad guy:

Pa potem nebuloze kot so “Zoran Janković mi je kul, ker prireja ful dobre koncerte zamlade.” in “Kot kinologu mi je zelo všeč, da ima rad živali, saj vem, da ima tudi sam doma dva psa” ter “Zoran Janković ni stvar racionalne izbire, jaz ga imam enostavno rad.”

Ker prireja dobre koncerte? Ker ma dva psa? Ker izbrat njega je neracionalno?

To je wrong on so many levels.

In da je polovica programa v bistvu en über PR intervju.

Ter otroci za politično kampanjo so velik ne. Hej, če se ne zmorejo izrečt kerga boga bodo lajkal, pol nekak jim tut ni treba bit poster kids za politiko.

Seveda tudi megatrol s “Pošteno”.

Češnjo na tortici pa sevada dobi Bratuškova:

Tistole je seveda JJ.

Kneejerk reakcija par exellence.

Za absurd pa poskrbi spodaj napisano

Če želite obdržati suvereno, socialno pravično in gospodarsko uspešno Slovenijo, je izbira mandatarke jasna.

Če bi to resno mislila sploh ne bi odstopila, glede na to kakšno podporo je v javnosti imela takrat in da ji trenutno kaže, da se sploh ne bo prebila v DZ.

Drugih ne morem komentirat, ker nas še niso pospemal.

Jun 26

IMSI lovilci, po ZDIJZ. Rezultat: zavrnitev. Razkritje podatkov o le-teh bi pomenilo da bi se jim kriminalci prilagodili s čimer bi postali lovilci za delo policije neuporabni, preiskovanje hujših kaznivih dejanj pa ne bi prineslo pravih rezultatov. Uspešnost in učinkovitost policije bi se zmanjšala, ogroženi bi bili tudi ljudje ki te ukrepe izvajajo. Skratka, cel safr za javno varnost, pa čak i državo. Zelo smešno, glede na to, da jim ni uspelo z njimi (imajo jih od 2004) ne zaznati, kajšele preprečiti najhujše kaznivo dejanje v zgodovini Slovenije: bančno luknjo.

A wicked mind